Välkommen till Vasastadens Psykoterapipraktik

Välkommen till Vasastadens psykoterapipraktik

Här finns lång erfarenhet av samtalsterapi på psykodynamisk och kognitiv grund, i individuella samtal, i par eller familj.

Ring gärna för ett rådgivande samtal som du inte betalar för.

Här kan du få hjälp med:

 • när du känner dig nedstämd, ensam eller deprimerad

 • när du har problem med relationer

 • när du känner oro och ångest

 • när du har problem med låg självkänsla

 • vid stress och utbrändhet

 • när du ställer för höga krav på dig själv
 • när du är i kris
 • när du har problem på arbetet
 • när du har psykosociala problem
 • personlig utveckling och coachning.

Vasastadens psykoterapipraktik erbjuder

 • Konsultation och rådgivning. Att komma fram till ett bra beslut i viktiga frågor som till exempel att byta arbete eller frågor kring föräldraskap.
 • Stödsamtal. Stöd i en avgränsad problemsituation.
 • Krissamtal. Samtal vid olika kristillstånd.
 • Psykoterapi. Genom samtal förstå vad som hindrar dig från att på bästa sätt ta till vara på dina resurser så att du kan förändra din livssituation. Genom en ökad självkännedom får du en högre livskvalitet.
 • Handledning och coaching. Till individer och personalgrupper på företag. Handledning i psykosocialt behandlingsarbete inom socialtjänst, vård och omsorg och behandlingshem.

Inledande samtal

Efter 1-3 orienterande samtal bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare, vilken hjälp du behöver för att komma till rätta med just dina problem så att du kan förändra din livssituation. Ofta kan det räcka med en kort kontakt, ibland behöver man gå lite längre för att ta sig igenom de svårigheter man söker för. Det är viktigt att du känner förtroende och tillit till den terapeut du träffar.

Erfarenheter

Liesen Anséus är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har arbetat i yrket i mer än 25 år. Hon arbetar med unga vuxna och vuxna i olika faser i livet, individuellt, i par eller familj.

Kontakt

Du är välkommen att ringa eller skicka e-post.

 

Permalänk till denna artikel: http://vasastadenspsykoterapipraktik.se/