Välkommen till Vasastadens Psykoterapipraktik

Välkommen till Vasastadens Psykoterapipraktik

Vi har lång erfarenhet av  samtalsterapi på psykodynamisk och kognitiv grund, i individuella samtal, i par eller familj.

Ring gärna för ett rådgivande samtal som du inte betalar för.

Vi finns på Wallingatan 3B, 111 60 Stockholm (nära Hötorgets tunnelbana).

Vi kan hjälpa dig:

 • när du känner dig nedstämd, ensam  och deprimerad

 • när du har problem med relationer

 • när du känner oro och ångest

 • när du har problem med låg självkänsla

 • vid stress och utbrändhet

 • när du ställer för höga krav på dig själv
 • när du är i kris
 • när du har problem på arbetet
 • när du har psykosociala problem
 • med personlig utveckling och coaching

Vi erbjuder:

 • Konsultation och rådgivning. Att komma fram till ett bra beslut i viktiga frågor som t ex att byta arbete eller frågor kring föräldraskap
 • Stödsamtal. Stöd i en avgränsad problemsituation
 • Krissamtal. Samtal vid olika kristillstånd
 • Psykoterapi. Genom samtal förstå vad som hindrar dig från att på bästa sätt ta till vara på dina resurser så att du kan förändra din livssituation. Genom en ökadsjälvkännedom får du en högre livskvalitet
 • Handledning och coaching. Till individer och personalgrupper på företag. Handledning i psykosocialt behandlingsarbete inom socialtjänst, vård och omsorg och behandlingshem

Inledande samtal

Efter 1-3 orienterande samtal bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare, vilken hjälp du behöver för att komma till rätta med just dina problem så att du kan förändra din livssituation. Ofta kan det räcka med en kort kontakt, ibland behöver man gå lite längre för att ta sig igenom de svårigheter man söker för. Det är viktigt att du känner förtroende och tillit till den terapeut du träffar.

Erfarenheter

Vi har båda arbetat i yrket i mer än 25 år och vi har mött människor med olika slags problem. Vi arbetar med unga vuxna och vuxna i olika faser i livet, individuellt, i par eller familj.  Mottagningen är väletablerad och ligger centralt i Stockholm.

Kontakt

Du är välkommen att ringa oss eller skicka e-post. Vi hör av oss snarast. Vi försöker ha korta väntetider.

 

Permalänk till denna artikel: http://vasastadenspsykoterapipraktik.se/